کف دریا

*سرشار از کلسیم و مواد معدنی
*مناسب جهت آرایش منقار پرندگان
*مناسب جهت ساییدن دندان جوندگان
*کمک به تشکیل پوسته تخم
*کمک به هضم غذا
*کمک به رشد بهتر اسکلت و پرها

#cuttlebone #کلسیم