بندقلاده A2

محصول : #بند_قلاده

مناسب سگ نژاد های کوچک تا متوسط ،توله سگ و گربه 

*مخصوص سگ های متوسط و بزرگ