پد بهداشتی

زیرانداز بهداشتی حیوانات مناسب سگ و گربه ،... حاوی 5 عدد جذب عالی،حاوی پودر SAP، ضد حساسیت